IKASTARO OROKORRAK

KULTURAREN, KIROLAREN, GAZTERIAREN ETA BERDINTASUNAREN ALORRA

TOKIKO GARAPENAREN ETA ENPLEGUAREN ALORRA

HAUR ESKOLEN ETA MUSIKA ESKOLEN ALORRA

TOKI OGASUNEN ALORRA

LANGILERIAREN ETA LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN ALORRA

UDALTZAINGOAREN ALORRA

ZERBITZU ANITZEN ETA LOREZAINTZAREN ALORRA

GIZARTE ZERBITZUEN ALORRA

INFORMAZIO SISTEMEN ALORRA

HIRIGINTZAREN ETA INGURUMENAREN ALORRA

ALOR JURIDIKO-ADMINISTRATIBOA

KUDEAKETA PUBLIKORAKO ETA KALITATERAKO BALIABIDEEN ALORRA

BERARIAZKO IKASTAROAK

KULTURAREN, KIROLAREN, GAZTERIAREN ETA BERDINTASUNAREN ALORRA

TOKIKO GARAPENAREN ETA ENPLEGUAREN ALORRA

HAUR ESKOLEN ETA MUSIKA ESKOLEN ALORRA

TOKI OGASUNEN ALORRA

LANGILERIAREN ETA LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN ALORRA

UDALTZAINGOAREN ALORRA

ZERBITZU ANITZEN ETA LOREZAINTZAREN ALORRA

GIZARTE ZERBITZUEN ALORRA

INFORMAZIO SISTEMEN ALORRA

HIRIGINTZAREN ETA INGURUMENAREN ALORRA

ALOR JURIDIKO-ADMINISTRATIBOA

KUDEAKETA PUBLIKORAKO ETA KALITATERAKO BALIABIDEEN ALORRA